Sportiva Langemark heeft een al rijke traditie van bijna veertig seizoenen in het West-Vlaams Volleybalverbond. Het was de plaatselijke turnleerkracht en ook chiroleider Wilfried Bouttelgier die de ploeg oprichtte in 1981. De ploeg werd toen onder de naam Lavo Langemark gesticht.
Sportiva was altijd al de ploeg van onder de kerktoren. Het was altijd al onze doelstelling én bestaansreden om de plaatselijke jeugd en die van de omliggende gemeenten een sportieve vrijetijdsbesteding aan te bieden. Wij speelden nooit hoger dan tweede provinciale.

Het blijft nog altijd onze ambitie om onze jeugdploegen in een zo hoog mogelijke reeks te laten spelen en zoveel mogelijk bij te leren. Het is evenwel niet gemakkelijk om voldoende trainers te vinden die zich willen engageren in de jeugdwerking. Wat de senioresploeg betreft is tweede provinciale het hoogst haalbare. Vooral omdat wij er de voorkeur aan geven de eigen opgeleide jeugdspeelsters een plaats te geven in de senioresploeg.

Dergelijke intense werking vraagt ook een financieel grotere inspanning. Wij halen onze financiële middelen uit de lidgelden maar ook de sponsorgelden maken een groot deel uit van onze inkomsten. Daarnaast houden wij jaarlijks een kippenfestijn ten voordele van de vereniging en een eindeseizoensbarbecue die in extra financiële middelen resulteert.