Bij een sportongeval tijdens de training of op weg naar de training van Sportiva Langemark moet meteen een aangifteformulier van Ethias worden ingevuld.
Deze kan je vinden via volgende link:
Verzekeringsformulier Ethias

Gelieve het ingevuld formulier zo snel mogelijk terug te bezorgen via de trainer-coach of rechtstreeks bij Mieke Devloo. Rubriek 1 “identiteit van de verzekeringsnemer” moet niet worden ingevuld. Vergeet het medisch attest van de geneesheer niet!